www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Výbor

Marián Holeš

predseda

Branislav Martinček

hospodár

Ján Jaššo

zapisovateľ

Pavol Škorvánek

člen výboru

Marek Kopas

člen výboru

Pavol Macek

člen výboru

Anton Holeš

člen výboru

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022