www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Kontakty

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022