www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Predaj a pravidlá prideľovania dreva

LPS urbariat Zástranie ponúka na predaj prevažne smrekovú guľatinu za aktuálne trhové ceny. Predaj sortimentov dreva sa realizuje z odvozných miest. Pôvod dreva je buď z náhodilej, prípadne úmyselnej ťažby. Od kvality ponúkaného sortimentu sa odvíja i jeho cena. Výber vhodného záujemcu je v kompetencií výboru spoločenstva. V prípade odberu väčšieho množstva sa uskutočňujú výberové konania na výber odberateľa. Je posudzovaná v prvom rade ponúkaná suma a solventnosť odberateľa.

Poskytovanie dreva vlastníkom podielov v LPS urbariát Zástranie

 • LPS urbabriát Zástranie ponúka svojim členom možnosť zvýhodnenej kúpy dreva, za účelom využitia pre realizáciu vlastných stavieb. Každý vlastník, vlastniaci minimálne 1 podiel podľa evidencie spoločenstva, má nárok za obdobie 10 rokov na 1,5 m3 smrekovej guľatiny. Jeden žiadateľ môže žiadať maximálne 15 m3 dreva.
 • Pokiaľ žiadateľovi nepostačuje výška podielov k množstvu odobraného dreva, môže mu svoj hlas (podiel) poskytnúť iný žiadateľ, ktorý svoj súhlas potvrdí podpisom na formulári žiadosti o pridelenie dreva. Podielnik, ktorý takýmto spôsobom potvrdí poskytnutie svojho podielu žiadateľovi, stráca možnosť čerpania uvedenej zľavy na obdobie 10 rokov
 • Cena takto prideleného smrekového dreva pre vlastníkov podielov je 9,96 EURO/m3. Pokiaľ žiadateľ preukáže, že drevo použije na stavbu objektu vo svojom vlastníctve, a nepostačuje mu výška podielov k množstvu požadovaného dreva, je možné si kúpiť ostatné množstvo dreva odobrať za zvýhodnenú cenu 26,56 EURO/m3.

Poskytovanie dreva na kúrenie

  • Drevo na kúrenie môže žiadať len vlastník podielov v LPS-Urbariát Zástranie alebo so súhlasom vlastníka aj iná osoba.
  • Žiadateľov o drevo eviduje hospodár spoločenstva, žiadosti o drevo príma hospodár alebo predseda spoločenstva.
  • Na jeden podiel v spoločenstve je možné dostať 5m3 palivového dreva ročne. Majitelia podielov, ktorý vlastnia viac ako jeden podiel, môžu žiadať o ďalších 5m3 dreva až po vybavení žiadateľov, ktorý ešte drevo nedostali, resp. poradovník na drevo je bez žiadateľov.
  • Pokiaľ nebude možné z dôvodu nedostatku palivového dreva vybaviť všetkých žiadateľov v príslušnom roku, presúvajú sa nevybavený žiadatelia na ďalší rok.
  • Ceny palivového dreva sa líšia podľa pôvodu a sortimentu dreva.
  • Pre rok 2023 boli odsúhlasené nasledovné ceny za palivové drevo:
   - mäkké palivové drevo pôvodom z Veľkého Straníka na odvoznom mieste je za cenu 21EURO/m3 bez DPH.
   - tvrdé palivové drevo pôvodom z Veľkého Straníka na odvoznom mieste je za cenu 26EURO/m3 bez DPH.
   - mäkké palivové drevo pôvodom z ostatných lokalít na odvoznom mieste je za cenu 19EURO/m3 bez DPH.
   - tvrdé palivové drevo pôvodom z ostatných lokalít na odvoznom mieste je za cenu 24EURO/m3 bez DPH.
   - mäkké palivové drevo nachystané na vlastné náklady žiadateľa v poraste=samovýroba je za cenu 5 EURO/m3 bez DPH.
   - tvrdé palivové drevo nachystané na vlastné náklady žiadateľa v poraste=samovýroba je za cenu 10 EURO/m3 bez DPH.

Evidencia predaja dreva

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022